ברוכים הבאים לגן סיפורי התנ"ך בשומרון .

aron_habrit.jpg
yoseph_babor.jpg
keves_hamizbah.jpg
moshe_balayla.jpg
mizbeach_haeven.jpg
moshe_lifnay_hasneh_haboer.jpg
tmuna_mehamatzeget.jpg
previous arrow
next arrow
aron_habrit.jpg
yoseph_babor.jpg
keves_hamizbah.jpg
moshe_balayla.jpg
mizbeach_haeven.jpg
moshe_lifnay_hasneh_haboer.jpg
tmuna_mehamatzeget.jpg
previous arrow
next arrow

מיקומו של הגן הוא בלב ליבו של הסיפור התנ"כי, כפי שמתואר בספר שמואל ובספר יהושע.

ארכו של הסיור בגן כ--60-75 דקות. ההליכה קלה ונוחה!

מגן סיפורי התנ"ך נשקפים נופים נפלאים של הרי שומרון והביקור בו מסייע רבות להכרת עברו של עם ישראל ולהבנת זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל.

סרטון מהיו טיוב גן סיפורי התנ"ך בשומרון!

הביקור הוא אחת מגולות הכותרת של טיולי השומרון לסוגיהם.